Zásady ochrany osobních údajů

Naší povinností je chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek; tyto zásady určují způsob, jakým budeme zacházet s vašimi osobními údaji.

Jaké informace shromažďujeme?
Můžeme shromažďovat, uchovávat a používat pro stanovený účel následující druhy osobních údajů:
informace o vašem počítači, informace o vašich návštěvách na této webové stránce a o jejím používání (včetně vaší IP adresy, geografické polohy, typu a verze prohlížeče, operačního systému, uvedení zdroje, délky návštěvy, zobrazení stránek a navigace webu);
informace, které nám poskytujete za účelem registrace na našich stránkách (momentálně tuto službu neposkytujeme);
informace, které nám poskytujete za účelem přihlášení na stránky našich služeb a zasílání e-mailových upozornění a informačních bulletinů;
jakékoli další informace, které se nám rozhodnete zaslat.

Cookies
Cookies jsou informace zaslané prostřednictvím webového serveru do webového prohlížeče. Tyto informace jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče. Poté jsou zasílány zpět na server pokaždé, když si prohlížeč vyžádá stránku ze serveru. Tento způsob umožňuje webovému serveru identifikovat a sledovat webový prohlížeč.
Na stránkách můžeme používat oba druhy cookies – dočasné i trvalé. Dočasné cookies budeme používat ke sledování návštěvníků, zatímco budete procházet webové stránky.
Dočasné cookies budou z počítače smazány po zavření prohlížeče. Trvalé cookies zůstanou uloženy na vašem počítači, dokud je neodstraníte nebo dokud neexspirují.
Pro analýzu používání této webové stránky využíváme systém Google Analytics. Google Analytics vytváří statistiky a další údaje o používání webových stránek prostřednictvím cookies, která jsou uložena v počítačích uživatelů. Získané informace, které se týkají našich webových stránek, se používají k vytvoření zprávy o používání těchto webových stránek. Google tyto informace ukládá. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html.
Většina prohlížečů umožňuje zrušení funkce všech cookies. Některé prohlížeče umožňují zrušit pouze cookies třetích stran. Například v aplikaci Internet Explorer můžete odmítnout všechna cookies pomocí postupu „Nástroje“, „Možnosti internetu“, „Soukromí“ a výběrem položky „Blokovat všechny soubory cookies“ pomocí posuvného voliče. Blokování všech souborů cookies však bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Používání vašich osobních údajů
Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany soukromí nebo v příslušných částech webu.
Vaše osobní údaje můžeme používat k následujícím účelům:
správa webových stránek;
vylepšení způsobu prohlížení webu prostřednictvím personalizace stránek;
poskytnutí povolení k používání služeb dostupných na webových stránkách;
zasílání obecných (nikoli marketingových) obchodních sdělení;
zasílání e-mailových upozornění, o která jste výslovně požádali;
zasílání marketingových sdělení týkající se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o nichž si myslíme, že vás mohou zajímat; tyto materiály mohou být zasílány poštou nebo v případě vašeho výslovného souhlasu také prostřednictvím e-mailu či další podobné technologie (zasílání těchto marketingových materiálů můžete kdykoli ukončit);
poskytování statistických údajů o našich uživatelích třetím stranám – tyto údaje nebudou používány k identifikaci uživatelů;
zpracovávání dotazů a stížností, které podáváte nebo které se vás týkají v souvislosti s těmito webovými stránkami.

Pokud nám poskytnete své osobní údaje ke zveřejnění na našich webových stránkách, budeme tyto údaje publikovat a používat pouze v souladu s vaším souhlasem.
Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme v rámci přímého marketingu poskytovat vaše osobní údaje žádné třetí straně.

Bezpečnost vašich osobních údajů
Abychom zabránili ztrátám, zneužívání nebo pozměňování vašich osobních údajů, budeme provádět přiměřená technická a organizační opatření.
Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, budeme ukládat na našich zabezpečených serverech (ochrana heslem a bránou firewall).
Zároveň však platí ta skutečnost, že přenos dat přes internet není ze své podstaty bezpečný, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost takto posílaných dat.

Dodatky k zásadám
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně aktualizovat, a to prostřednictvím zveřejnění nové verze na našich webových stránkách. Abyste mohli zjistit informace o případných změnách, doporučujeme tyto stránky občas kontrolovat.

Vaše práva
Na základě vašeho vyžádání jsme povinni vám sdělit, které vaše osobní údaje a za jakým účelem je uchováváme. Máme právo za tyto informace požadovat přiměřenou úhradu vzniklých nákladů nezbytných pro poskytnutí požadovaných informací.
Písemně nám můžete kdykoli nařídit, abychom dále nezpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely.

Webové stránky třetích stran
Tato webová stránka obsahuje odkazy na cizí webové stránky. Zásady ochrany osobních údajů nebo postupy u webových stránek třetích stran nejsou předmětem naší odpovědnosti.

Aktualizace informací
Pokud je zapotřebí vaše osobní údaje, které uchováváme, opravit nebo aktualizovat, informujte nás o tom prosím.

Kontakt
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se této ochrany soukromí nebo zpracovávání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy matysova@zahradnictvistrazky.cz.