Závlahové systémy

logo_krain.jpgZÁVLAHY OD NÁS...

Přemýšlíte o pořízení automatického závlahového systému? Na této stránce naleznete základní informace a v případě zájmu, nás neváhejte kontaktovat.
 

Proč automatický závlahový systém?

Hlavní předností systému, která je patrná na první pohled, je správná a přiměřená zálivka, která Vám zajistí zdravý, svěže zelený trávník, dostatečně zavlažované keře a kvetoucí květiny.

   nabidka.jpg   

Dalšími přednostmi jsou:

• úspora času - ubude Vám časově náročná a jednotvárná práce

• úspora nákladů a šetrnost k zeleni – závlaha většinou probíhá v noci nebo brzy ráno z důvodu nižších teplot, protože tak nedochází ke značným výparům vody, zvyšuje se účinnost systému a Vy tím ušetříte náklady za spotřebu vody a přínosem je i šetrná péče o travní porost i rostliny, které nejsou ohroženy teplotním šokem

• spolehlivost systému – závlaha probíhá, i když Vy nejste zrovna doma a díky srážkovému čidlu systém reaguje na déšť a nezavlažuje zbytečně

• v neposlední řadě je výhodou i reprezentativní vzhled zahrady, zvyšuje se prestiž i tržní hodnota Vaší nemovitosti.
 

 
Co vlastně je ... automatický závlahový systém?

Automatický závlahový systém se skládá z  potrubního rozvodu ukrytého pod zemí a nejčastěji  z výsuvných postřikovačů, které jsou v klidovém  stavu ukryty pod úrovní terénu. Po otevření  přívodu vody elektromagnetickými ventily se po střikovače tlakem vody vysunou nad povrch terénu a po skončení zavlažování se opět zasunou do podzemních pouzder, takže nebrání užívání zahrady ani sekání trávy. Režim zavlažování řídí naprogramovaná centrální jednotka, případný déšť monitoruje srážkové čidlo. Optimálně navržený systém umožňuje zavlažovat přesně podle potřeb Vaší zahrady - rozlišuje plochy osluněné od  zastíněných nebo trávníky od květinových záhonů.  Zavlažovaná plocha se rozděluje do menších částí,  tzv. sekcí. Rozdělení do sekcí možňuje dodávku  vždy jen takového množství vláhy, které je  potřebné. Sekční rozčlenění na sekce je nutné i s  ohledem na vydatnost zdroje, velikost čerpadla a  dimenzi přívodního potrubí.

  

Prvky automatického závlahového systému

rozvadec.jpg

Všechny automatické závlahové systémy jsou však složeny ze stejných  částí - zdroje vody, který je nejdůležitější a specifickou součástí  závlahy a dalších standardních částí závlahového systému:
• filtrace
tryska.jpg• hlavního trubního řadu a sekčních rozvodů
• elektroventilů a ventilových šachet

• trubních spojek

     • postřikovačů nebo jiných zařízení na distribuci vody

     • ovládací jednotky a elektroinstalačních vedení
     • povětrnostních čidel

 

 

Kolik vody a jaký tlak budu pro provoz systému potřebovat?
 justy.jpg

Většina trávníků vyžaduje přibližně 25 mm vody týdně při teplotách  kolem 25 – 28°C. Tato hodnota představuje 25 litrů na m2 týdně. Pokud  teploty stoupají, stoupá i nárok trávníku na hodnotu závlahové dávky.  Při extrémních teplotách se totiž většina vody odpaří. Minimální tlak pro spolehlivý provoz systému je přibližně kolem 2,5 atm. Je lépe, aby byl k dispozici tlak kolem 3,5- 4,0 atm. Vyvarujte se napojení systému na zahradní kohoutky o malých profilech, které omezují průtok vody a díky dlouhému přívody v malých profilech způsobují vysoké ztráty tlaku. Doporučuje se napojit systém těsně za vodoměrem, popř. vodoměr nechat vyměnit za vodoměr o větším profilu. Minimální průtok, který umožňuje optimální návrh systému, se bude u zahrad kolem 500 - 700 m2 výměry pohybovat kolem 0,6 - 0,7l/s. Čím vyšší průtok vody bude k dispozici, tím investičně levnější systém lze navrhnout. U studní, které mají vydatnost nižší, se doporučuje instalovat vyrovnávací nádrž.
 

 
Jak často zavlažovat?

dum.jpgObecně se doporučuje zavlažovat nepravidelně a v  delších intervalech než v pravidelných, krátkých intervalech. Delší interval mezi jednotlivými cykly nutí kořenový systém trávy hledat vláhu v hlubších vrstvách zeminy. Kořeny pak rostou směrem dolů a vytvářejí kompaktnější, pevnější a odolnější  travní drn. Časté a krátké zavlažování podporuje  tvorbu kořenů těsně pod povrchem. Takový drn je velmi náchylný k vytrhávání a poškození.

Projekt, instalace a kvalita systému

Pro zavlažování používáme zásadně profesionální systémy, které zaručují dlouhodobou spolehlivost a efektivnost celého závlahového systému. Převážně používáme komponenty špičkové americké firmy K-rain. Nutnou podmínkou pro dosažení vysokých nároků na závlahový systém je jeho profesionální projekt a instalace. Obojí Vám zajistí naše firma tak, aby negativní dopady na okolí Vašeho domu byly minimální. Nemusíte mít obavy ani z poškození již založených trávníků - travní drn odborně sejmeme, po výkopu a instalaci systému zeminu pečlivě zhutníme, drn znovu osadíme a vše uvedeme do původního stavu.
 

Co se stane, když dojde k výpadku elektrického proudu?

Všechny ovládací jednotky jsou vybaveny záložními zdroji, které při krátkodobém výpadku elektrické energie zachovají naprogramovaná data v paměti jednotky.
 

Co dělat, když bude pršet?

Všechny ovládací jednotky K-rain umožňují systém vypnout, nebo jsou doplněny automatickým čidlem, který při dostatku přirozených srážek systém dočasně vypne, a po odpaření vody z nádobky čidla opět systém automaticky aktivují.
 

ladik.jpg

Náš servis

Součástí našich služeb je i pravidelný servis. Před sezónou je vhodné  nechat prohlédnout a zkontrolovat nastavení postřikovačů, vyčistit  filtr, upravit data na ovládací jednotce. Velmi důležitou a nezbytnou  součástí péče o závlahový systém je jeho zazimování,protože systém  se instaluje do zámrzné hloubky. Vzhledem k jeho náročnosti  doporučujeme svěřit tuto operaci naší firmě.